The Political Week in Almedalen

‘Wake Up Call’ attended the political week in Almedalen for the first time and we were blown away by the massive energy and engagement from the 70.000 participants. Beautiful Visby offered over 1000 seminars and mingles that catalyzed the efforts of everyone involved.
As social entrepreneurs we were very happy to see the concept of social entrepreneurship being embraced by everyone from politics to business to civil society as a great way of creating positive change. The idea of “Intrapreneurship” – to create change through entrepreneurial methods inside established organizations, was frequently used by many.

Häng på oss till Finland!

‘Wake Up Call’ är inbjudna till Finland Finland, häng på. Eventet heter Globsol och är en lekplats för smarta ungdomar från Sverige och Finland som är intresserade av globala frågor och att skapa förändring. Helgen kommer att spenderas i Helsingfors den 15-17 oktober där fyra parallella workshops kommer att hållas. Ämnena är: 1) “Socialt ansvar som affärsstrategi” 2) “Rättvisa handelsvillkor” 3) “Klimatet som handelsvara” 4) “Mat och handel”. De är alla utformade för att ge deltagarna en bättre förståelse för respektive fråga, samtidigt som mätbara resultat skapas. ‘Wake Up Call’ har blivit ombedda att leda workshops nr 1 (Sven) och 3 (Oleg), och detta är din möjlighet att joina våra grupper. För € 75 får du allt du behöver: resor, mat, logi och event. Det är rättvis handel om du frågar oss. Logga in på www.globsol.info och registrera dig!

Are you coming with us to Finland?

‘Wake Up Call’ is invited to Finland, and we want you to tag along. The event is called Globsol and is a playground for bright young people from Sweden and Finland interested in global issues and creating change. The weekend will be spent in Helsinki on October 15-17 where four parallel workshops will be held. The topics are 1) “Social Responsibility as Business Strategy” 2) “Fair Trade Conditions” 3) “Climate as a Trade Commodity” 4) “Food and Trade”. They are all designed to give the participants a better understanding of the respective issues while producing some measurable results. ‘Wake Up Call’ has been asked to lead workshops nr 1 (Sven) and 3 (Oleg), and this is your opportunity to join our workshops. For €75 you will get everything covered: travel, food, accommodation and event. That is a very fair trade if you ask us. Log on to www.globsol.info and sign up!

200 unga förberedde idéer inför 350s “Global Work Party” 10/10/10

Förra veckan drog ‘Wake Up Call’ till Älvdalen, i Dalarna, för att inspirera 200 ungdomar på det lokala högstadiet. Vi fick en halv dag så vi kunde börja med att hjälpa eleverna förstå vad som händer med vår verklighet, varför det händer, och vad unga människor i världen gör åt det. Därefter tränade vi dem i projektledning och lät dem starta lokala initiativ för 350: s globala kampanj “The Global Work Party” den 10/10/10. Goda idéer fanns i överflöd som vanligt. Bland dessa, planer på att installera solfångare på den kommunala simhallen, arrangera ett cykellopp genom samhället, och organisera en akustisk rockkonsert. Vi var speciellt entusiastiska över uppslutningen från kommunen vars hjälte och miljöchef, Edita Platbardis, lovade att stödja genomförandet av de mest lovande idéerna, samt rapportera tillbaka till oss om resultatet av 10/10/10. Awesome!

…och se här: vem som helst kan bli en del av STORA lösningar:

200 youth prepared for 350’s Global Work Party

Last week ‘Wake Up Call’ went to Älvdalen in Dalarna, Sweden, to inspire 200 youth at the local secondary school. We were given half a day so we could start off by helping the students to understand what is happening to our reality, why it is happening, and what young people around the world are doing about it. Then we trained them in small scale project management and let them start up local initiatives for 350’s Global Work Party on 10/10/10. Good ideas were in abundance as usual. Among them, plans for installing solar panels on the municipal swimming hall, arranging a bike race through the community and organizing an acoustic rock concert. We were especially excited about the engagement from the municipality. The local hero and head of Environment, Edita Platbardis, promised to support the implementation of the most promising ideas as well as report back to us about the outcome of 10/10/10. Awesome!

Anyone can contribute to BIG solutions, just take a look:

Was the World Reworked?

Rework the World: Yes We Will!De senaste fyra dagarna har 1700 samhällsentreprenörer, politiker och investerare samlats i Leksand för jättearrangemanget “Rework the World”. Eventet som organiserades av Tällberg Foundation och YES-nätverket (Youth Entrepreneurship and Sustainability), var det största i sitt slag i Sverige någonsin. Visionen var att skapa miljontals nya hållbara jobb för världens unga. Vi, dvs. Oleg och Sven samt vårt duktiga team, var på plats.
>>>

Was the World Reworked?

Rework the World: Yes We Will!For the past four days over 1,700 social entrepreneurs, politicians and investors gathered in Leksand for the summit “Rework the World”. The even was organised by Tällberg Foundation and the network YES (Youth Entrepreneurship and Sustainability), and was the biggest gathering of this kind that ever happened in Sweden. The ambition and the vision were to create millions new sustainable jobs for the world’s youth. We (that is Oleg and Sven) were there too, accompanied by a team of our capable interns, Carl, Sophie and Josefine.
>>>

Nu drar vi till Rework the World!

Rework the World
Vi är oerhört laddade inför årets event i Sverige Rework the World och om några timmar bär det av. 1700 utvalda samhällsförändrare kommer att samlas i Leksand i Dalarna för att bidra till denna sammanslagning av Tällberg Forum och Youth Employment Summit. Målet är att nå minst 500 miljoner hållbara jobb för unga inom de närmsta decennierna.

>>>

Going to Rework the World!

Rework the WorldWe are really psyched up about the global gathering ‘Rework the World’ that starts on the 2nd of June in Leksand, Sweden. This year it is a combination of Tällberg Forum and the Youth Employment Summit (YES). Therefore the main topic of the conversations in Leksand will be: How do we create between 500 million and 1 billion new sustainable jobs for young people around the world in the next couple of decades? The summit’s five main themes: Energy, Water, Land, Cities and People and hundreds of sessions and workshops, not even mentioning informal talks and project meetings, keep us buzzing with enthusiasm and excitement! Starting tomorrow, we are going to Rework the World! Literally.

>>>

Bonvenon al nia nova paĝaro!

Saluton kaj bonvenon al la ĵus lanĉita nova paĝaro de Wake Up Call! Ni penas kiel eble plej rapide krei klaran strukturon de la paĝaro kaj plenigi ĝin per interesa enhavo. Dankon pro via pacienco! Dume vi povas viziti kaj sekvi nian (ĉefe anglalingvan) paĝon ĉe Facebook.