Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att med energi, glöd och kompetens stimulera framväxten av en ny generation unga förändringsagenter och samhällsentreprenörer. En generation som vi hoppas skall kunna leda omställningen till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Med andra ord, Wake-Up Call strävar efter:

  • Att väcka en klar känsla inom unga människor om vem vi är som en generation, en förståelse av de globala utmaningarna som vi står framför, och en utmaning att göra någonting positivt med de frågorna.
  • Att förstärka unga människor med den träning, mentorskap och stöd som de behöver för att lyckas som moderna globala medborgare, ledare och change-makers i seklet 2000-talet.
  • Att mobilisera unga människor på den lokala så som på den globala nivån genom frågor, områden och mångfald, för att därmed frisläppa vår generations kreativitet och samarbetsförmåga.

 Ladda ner Wake-Up Calls identitet-dokument

Vår metod

För att hjälpa unga människor att våga ta sig an de globala utmaningar vi står inför är det extremt viktigt att inte bara informera och beröra, utan även att förmedla en vilja att delta i förändringen. Enligt vår erfarenhet är det tre saker Wake-Up Call bidrar med som gör att vi ofta lyckas bättre än andra med att peppa ungdomar till att aktivera sig: identifiering, sammanhang och verktyg.

Identifiering

Som ung är det sociala sammanhanget extremt viktigt. Vi visar framförallt att samhällsförändring inte längre är kopplat till någon speciell stereotyp, utan är attraktivt för vem som helst. Vi är unga själva och vet precis hur vår målgrupp tänker och känner; det räcker nämligen inte med att säga det, det måste visas.

Sammanhang

Om många människor gör samma sak av samma anledning, gärna globalt, blir all form av aktivitet betydligt mer intressant. Genom de historier och framgångssagor vi delar med oss av från våra nätverk visar vi att positiv samhällsförändring redan drivs av hundratusentals unga grupper och individer runt om i världen. Genom globala kampanjer kan vi infoga unga svenskars initiativ i internationella framgångssagor som gör livet som engagerad betydligt mer spännande.

Verktyg

Oleg faciliterar British Council’s ‘Challenge Europe’Vill man bygga förändring behöver man verktyg. Det är en sak att säga vad som behöver göras och en helt annan att aktivt låta människor träna på det. Tillsammans med några av landets främsta samhällsentreprenörer har vi tagit fram en metod för att effektivt träna på att starta upp småskaliga projekt. I kombination med de framgångs-faktorer vi samlat på oss under åren har vi ett ovärderligt paket för varje ny samhällsförändrare.

Hur uppnår vi det?

Oleg and Sven introduce Young Ideas for EuropeVi berättar historien om en värld i förändring. Vi berättar historien om det moderna, internationella engagemanget som attraherar en ny, mainstream publik. Vi delar med oss av framgångssagor, skapade av unga människor från hela världen som tar sig an våra globala utmaningar. Framförallt erbjuder vi verktyg, ingångar och framgångsfaktorer som ger alla vi träffar en möjlighet att bli en del av förändringen. Tillsammans med oss eller på egen hand.

Wake-Up Call tar verkligheten in i klassrummet. Vårt globala engagemang och nätverk tillåter de små och lokala idéerna att bli en del av ett större sammanhang. Ett besök av Wake-Up Call kan innebära den fulländade temadagen eller en perfekt uppladdning för alla som är på väg att prova vingarna i den riktiga världen.

Våra multimedia presentationer om klimat och miljö, ungas ledarskap och unga samhällsentreprenörer samt vår workshop “Redesign the World” siktar alla till att hjälpa unga människor att starta upp sina egna initiativ, baserat på vad de själva tycker är intresserade av. Vi introducerar planerings- och samarbetsverktyg och ger tips för att lyckas med sina projekt.

Under vår turné med föreläsningar och workshops i Sverige och andra länder i Europa (bl.a. Finland, Tyskland, Polen, Lettland, Ryssland, Ukraina) under 2009–12 gav över 7,000 unga människor i skolor och organisationer en ny inspiration, nya verktyg och metoder och fick dem att kickstarta idéer och projekt för en bättre värld.

Comments are closed.