Engagerade ungdomar kräver förändring

Helgen 21–23 september samlades nära 180 ungdomar för att diskutera miljöutmaningarna som världen står inför och för att formulera gemensamma visioner om hur Sverige ska bemöta utmaningarna.

Temat på årets konferens var ”Ny energi”. Under helgen hölls inspirationsföreläsningar, kunskapsworkshops och det formades en gemensam vision om ett hållbart Sverige. På söndagen överlämnades denna vision till regeringens framtidskommission och Svenskt Näringsliv under avslutningssessionen i Kulturhuset. I samband med att visionen överlämnades deltog även vår egen Lorentz Tovatt i en diskussionspanel på ämnet. Strax innan denna slutdebatt hölls, genomförde Power Shift en uppmärksammad ’flashmob’ som illustrerade dagens ohållbara samhälle och uppmanade genom detta alla att tillsammans ställa om. Världen behöver ett Power Shift! Sergels torg fylldes med stressade konsumtionshetsade människor som skräpade ner plattan med allt från elektronikskrot till coffee-to-go-muggar…

Power Shift är en plattform där unga människor från hela Sverige kan träffas och diskutera klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor. Det är ett globalt fenomen som samlar tusentals unga över hela världen. Läs mer på powershiftsweden.org

Leave a Comment

* are Required fields