Konferens om utbildning i hållbar utveckling

Elissa Berrill från Wake-Up Call Stockholm presenterar företaget för deltagarna

Elissa Berrill från Wake-Up Call Stockholm presenterar företaget för deltagarna

Det är fredag morgon och jag är på väg till min andra dag på Uppsalas kommuns konferens om utbildning i hållbar utveckling. Det är en konferens proppad med människor från alla samhällssektorer, men med den gemensamma nämnaren att vi alla är intresserade av  ”utbildning” och ”hållbar utveckling”. Wake-Up Call var där för att informera om vår verksamhet, men också för att skaffa så mycket kunskap som möjligt och träffa fler engagerade som är intresserade av just dessa frågor.

Redan dagen innan hade konferensen kickstartat med en teoretisk genomgång om utbildning i hållbar utveckling. Docent David O. Kronlid satte ribban med Semantiska frågeställningar som ”ska det heta utbildning om eller i hållbar utveckling”, och hur man kan diskutera ”vems” ansvar klimatproblemen är. Det var stora ord och mycket intressant.

Allt har inte varit lika teoretiskt. Genomgripande under hela konferensen har vi mött nya drivande människor som är intresserade av precis samma frågor som vi, vilket har varit mycket givande. Ett stort erfarenhetsutbyte har kännetecknat dagarna. Vi har låtit oss inspirera och inspireras, samverka och nätverka och sugit åt oss all kunskap.

Agendan för denna sista dag bjuder på diskussion om mer jordnära frågor, nämligen hur entreprenöriellt lärande kan användas i undervisningen – något som passar som handen i handsken för Wake-Up Call. Naturligtvis ser vi Wake-Up Call som en självklar del av detta och hoppas kunna nå ut till ännu fler fantastiska och engagerade ungdomar.

Nu är det snart dags för konferensens sista fikapaus och fler spännande diskussioner. Jag känner på mig att Wake-Up Call utan tvekan är på god väg att bli “katalysatorn för hållbarhetsrörelsen”.

Leave a Comment

* are Required fields