Was the World Reworked?

Rework the World: Yes We Will!De senaste fyra dagarna har 1700 samhällsentreprenörer, politiker och investerare samlats i Leksand för jättearrangemanget “Rework the World”. Eventet som organiserades av Tällberg Foundation och YES-nätverket (Youth Entrepreneurship and Sustainability), var det största i sitt slag i Sverige någonsin. Visionen var att skapa miljontals nya hållbara jobb för världens unga. Vi, dvs. Oleg och Sven samt vårt duktiga team, var på plats.

— Arrangörerna hade identifierat 150 projekt och sociala företag med extra stor potential att driva förändring och skapa unga jobb, berättar Oleg. Dessa uppmärksammades och presenterades i workshops och seminarier. ”Det finns produkter och tjänster som verkligen kan göra skillnad på global nivå. Vi fastnade bland annat för Peepoople och EEMPC. Peepoople har en billig och ekologisk sanitetslösning som kommer att rädda många liv i syd, medan EEMPC mirakulöst återskapat förlorade ekosystem. Samhällsentreprenörskap är en viktig del av ett hållbart samhällsbygge som fler och fler får upp ögonen för. Politiker, investerare, media och akademi får gärna påskynda den utvecklingen”, menar Oleg.

Sven Heijbel var nöjd med att de socio-ekologiska kriserna och ungdomsarbetslösheten lyfts under valåret, men riktar kritik mot eventets upplägg.

”Vi var många som tyckte att arrangörerna inte jobbat tillräckligt mycket på att anpassa formatet till målsättningen”, säger han. ”1700 fantastiska hjärnor var samlade och vi hade velat bli använda till att lösa utmaningar och flaskhalsar för de identifierade projekten. Samtal och analyser fick tyvärr mer utrymme än problemlösning, som så många gånger förut. Samtidigt var det samlade humankapitalet imponerande och ovärderligt. Inspirationen är nu på topp och utvecklingen av Wake Up Calls egna projekt har katalyserats ordentligt tack vare nya partnerskap och idéer”, avslutar Sven.

Leave a Comment

* are Required fields