Young Ideas for Europe, pressmeddelande

Student participants of "Young Ideas for Europe" from IEGS with their teacher, Helen Quested (front row, left)
Internationella Engelska Gymnasium Södermalm i Stockholm utvecklar idéer för ett hållbart Europa tillsammans med Lundastudentföretag

Stockholm, 16-19 april 2013 – Tillsammans med initiativet Young Ideas for Europe och Lundastudentföretaget Wake-Up Call arbetar Internationella Engelska Gymnasium Södermalm (IEGS) med att utveckla innovativa idéer för att möta Europas framtida energibehov. Under en vecka i april kommer elever på IEGS att tillbringa fyra dagar med att diskutera frågorna kring morgondagens energikällor.

Varifrån ska vi få vår energi när alla kärnkraftverk stängts ner och det fossila bränslet tagit slut? Vilka energikällor kan bäst möta samhällets behov samtidigt som miljön bevaras? Vilka krav kommer morgondagens konsumenter att ställa på leverantörerna av deras energi? Hur kommer förändringar på energimarknaden att påverka samhället och vice versa? Dessa och många andra frågor kommer eleverna på IEGS att få tackla under veckan med det paneuropeiska initiativet Young Ideas for Europe.

Pressinformation

Fredagen den 19 april klockan 11.00 kommer eleverna på IEGS i Stockholm att i form av ett rollspel presentera resultatet av sina idéer kring energins framtid i Europa. Rollspelet utgör kulmen av fyra fängslande dagars diskuterande och överläggande med bland annat Maria Wetterstrand (f.d. språkrör mp), Anna Bengtsson (Naturskyddsföreningen) och Johanna Lakso (PUSH Sverige) och kommer att besökas av politiker från EU- och riksnivå samt inbjudna gäster och journalister. Det kommer att finnas möjlighet att intervjua elever så väl som övriga deltagare och projektledare efter presentationen.

Young Ideas for Europe är ett initiativ från en av Europas största stiftelser Robert Bosch Foundation, designat för elever mellan 15 och 18 år. Initiativet skapar ett paneuropeiskt nätverk som ger unga över hela EU chansen att aktivt delta i dialogen kring Europas framtid. Under fyra dagar kommer eleverna att utveckla idéer för hållbara energiplaner som kan möta Europas framtida behov. De bästa av idéerna från hela Europa sätts ihop till en gemensam handlingsplan, “New Energy for Europe”, vilken kommer att presenteras för EU:s ordförandeskap och beslutsfattare i Bryssel.

Elevernas arbete under projektveckan stöds av politiker och experter från universitet och ideella föreningar. Under rollspelet kommer eleverna att skapa sina egna politiska partier, utveckla en politisk plattform och sedan diskutera och debattera frågorna kring klimat- och energipolitik med andra grupper. Projektveckan kommer att äga rum i alla 27 EU-länderna, med två stycken som pågår samtidigt där videosamtal och utbyte av upplevelser på till exempel Facebook och Twitter sker kontinuerligt mellan de två länderna. En parlamentsdebatt utgör på fredagen veckans höjdpunkt. Där presenterar och debatterar eleverna sina partiers manifest innan de diskuterar idéerna med politiker och därmed får en direktlänk in i den politiska sfären. Ett videosamtal med den Litauiska partnerskolan under presentationen stärker ytterligare ungdomarnas arbete på ett interkulturellt sätt.
Samarbetspartners

I år samarbetar Wake-Up Call med det Skånska innovationsföretaget Knycer som med sitt energisnåla smarta torkskåp utan värme utsågs till “Årets Framtidsföretag 2012” av Energi Effektiviseringsföretagen. Knycers VD entreprenören Monica Hallworth sitter i styrelsen för Sustainable Business Hub i Malmö och brinner för hållbarhet och energisnåla lösningar. ”Jag är imponerad av arbetet som jag ser görs i Wake-Up Call och jag är mycket stolt över att vara en ny sponsor till projektet,” säger Monica Hallworth. “Att ge våra ungdomar möjlighet att fördjupa sig, att diskutera och engagera sig i miljö och klimatfrågorna tycker jag känns otroligt värdefullt.”

Årets andra samarbetspartner 350.org är en världsomspännande rörelse vars mål är att bygga en global gräsrotskampanj för att förena världen kring rättvisa lösningar på klimatkrisen. 350 ppm (parts per million, eller miljondelar) är den allmänt erkända vetenskapliga säkerhetsgränsen för koldioxid i vår atmosfär. Startad av sju amerikanska ungdomar 2008 leds 350.org idag av miljökämpen Bill McKibben och har siktet inställt på att göra det möjligt för varje världsmedborgare att säga sitt i klimatfrågan.

Presskontakt i Wake-Up Call, Skåne: Maja Cronert
Telefonnr.: 0730-69 55 11
E-post: yife@wakeupcall.se


Young Ideas for Europe är ett projekt från Robert Bosch Foundation som i Sverige arrangeras av ungdomsledda samhällsföretaget Wake-Up Call (www.wakeupcall.se) på Internationella Engelska Gymnasium Södermalm. Målet är enkelt: att skapa entusiasm bland europeiska ungdomar över det europeiska projektet, engagera dem i meningsfulla dialoger och ge dem en chans att skapa sina egna visioner för Europa. Sedan starten 2008 har fler än 2 200 ungdomar från 26 EU-medlemsländer deltagit i projektveckorna som en del av Young Ideas for Europe. Från att i sin första fas ha växt från 26 projektveckor i 6 länder är nu Young Ideas for Europe i sin fjärde fas och genomförs i samtliga 27 EU-länder. Ett 40-tal projektveckor erbjuder ungdomar en röst i framtidens Europa.

Mer information finns på www.youngideasforeurope.eu och www.bosch-stiftung.de

Leave a Comment

* are Required fields