Träning på JENSEN gymnasium Södra

Oleg pratar om Wake-Up Calls sätt att träna ungdomar i socialt entreprenörskap

Oleg pratar om Wake-Up Calls sätt att träna ungdomar i socialt entreprenörskap

Efter tre dagar med Wake-Up Calls Nordiska sammankomst fick Emilia och jag möjligheten att delta och assistera Oleg under en mission att inspirera och träna en kärngrupp av lärare på JENSEN gymnasium Södra i Stockholm.

Första dagen ägnades åt diskussioner om hur man motiverar och engagerar en klass av elever. På eftermiddagen demonstrerade Wake-Up Call sitt koncept av ett “inspirerande kick-off” som vi erbjuder gymnasieelever runt om i Sverige. Andra dagen bestod av en expressträning i metoden Public Narrative för att skapa mening och motivation genom berättelsers kraft – story-telling.

Mitt första intryck när jag anlände till JENSEN gymnasium Södra var att lärarna var så glada! Ännu mer ivrig blev då jag inför de kommande två dagarna. Att möta leende människor på morgonen ger mig en sådan bra start på dagen!

Efter introduktionsrundan med förväntningar och överblick av de kommande två dagarna presenterade Oleg Wake-Up Call och dess metod att lära ut socialt entreprenörskap och framkalla en känsla av ledarskap hos unga. Jag fick genast en varm känsla av att detta är precis vad jag vill göra! Att få unga människor till att se sin enorma potential att bli change-makers, att ge dem stöd till att förverkliga sina idéer. Just do it!

Det var sedan tid för Sissa Pagels från ‘Take Action!’ – en glad, energisk och duktig samhällsentreprenör – att hålla sin story, ‘Generation Waking-Up: unga sociala entreprenörer’, baserad på berättarmetoden “Public Narrative”.

Under eftermiddagen genomförde vi Wake-Up Calls populära workshop “Redesign the World”. Emilia och jag – och alla deltagande lärare – fick erfara vilket bra och effektivt verktyg detta är för att inspirera unga människor och hjälpa dem förverkliga sina idéer. För att forma ett effektivt arbetslag behövs fyra olika typer av personer; producent, administratör, entreprenör och integrerare. Jag insåg att jag är född entreprenör. Under mina nio år som mamma har jag dock lärt mig både att administrera och integrera. Jag trivs när alla i ett rum är glada, jag tycker om att hålla tider och till och med att baka en kaka! 🙂

Vi tränade och övade på “hisspitchen”, the Elevator Pitch. Hur kan du inspirera någon så mycket att de vill ha ett möte med dig efteråt. Du har maximalt 30 sekunder på dig, så lång tid det normalt tar att åka hiss. Ja, att använda de rätta orden och använda dem effektivt kan ändra ditt liv!

Dag två började med att vi alla skapade våra livskartor, våra lifemaps. Wow, vilken övning det var! Så bra och samtidigt skrämmande att bli tvingad att tänka på det som varit bra och också det som varit mindre i sitt förflutna. Min personliga reflektion var hur lite jag aktivt tänkt och talat om mitt förflutna de senaste tio åren.

Efter att vi ritat vår livskarta fick vi tio minuter vardera att presentera våra liv. Att göra det kort och koncist var inte alltid lätt!

Oleg presenterade sedan Story of Self, Story of Us och Story of Now. Eftersom träning i Public Narrative kan vara under flera dagar och med tanke på att vi endast hade en dag fokuserade vi på Story of Self. Med hjälp av metoden förberedde vi och presenterade en berättelse om en händelse som ändrat vårt liv.

På eftemiddagen visade Oleg oss videoklipp med engagerande tal som var uppbyggda enligt Public Narrative. Ett av dem jag minns mest var Barack Obamas tal på demokratiska partiets konvent i 2004. Jag förstod att denna metod var väldigt kraftfull och att den verkligen fungerar!

Efteråt berättade lärarna att de kommer att använda mycket av vad de fått lära under dessa två dagar. Det kommer jag också att göra!

Det var inspirerande att deltaga i denna träning och härligt att ha träffat de energiska lärarna på JENSEN Södra. Nu ser jag fram emot att få träffa och börja arbeta med den verkliga målgruppen för Wake-Up Calls arbete – gymnasieeleverna och även övriga ungdomar. Många nya spännande projekt är på gång på gymnasieskolor runt om i Sverige!

Snart kan ni läsa mer om våra planer för hösten. Tills dess – take care and take action!

Leave a Comment

* are Required fields