Almedalen

‘Wake Up Call’ deltog i år under Almedalsveckan för första gången. Vi överraskades positivt av massivt engagemang från 70,000 deltagare när vackra Visby erbjöd över 1000 seminarier och mingel för att katalysera insatserna för alla inblandade.
Det var härligt att höra hur samhällsentreprenörskap som förändringsmetod nu omfamnas av alla, från politik till näringsliv till civilsamhälle. Idén om “Intraprenörskap” – att skapa förändring genom entreprenöriella metoder inom etablerade organisationer brukades även det flitigt under veckan. Visby, see you next year!

Leave a Comment

* are Required fields