Grattis, Skåne!

Nu har skolor och ungdomsföreningar i Skåne möjligheten att endast betala halva priset för klimatutbildningar och workshops från Wake-Up Call! Klimatsamverkan Skåne möjliggör bidragssökning upp till 10 000 kr. för utbildning inom klimatfrågor. Det går att ansöka om bidraget fram till den 30:e mars 2013. Läs mer på http://
klimatsamverkanskane.se/Bidragklimatutbildning/tabid/506/Default.aspx

Leave a Comment

* are Required fields