Vårt samarbete med Aquaria

Ett havsakvarium i Aquaria i Stockholm

Ett havsakvarium i Aquaria i Stockholm

Idag skickade Sandra Wilke, som är driftchef på Aquaria Vattenmuseum, ut en inbjudan till skolor i Stockholm. Det är en inbjudan till ett samarbete vi kommer att ha med Aquariaför att tillsammans inspirera unga i Stockholm. Är du en lärare, elev eller någon annan som undrar något så ta gärna kontakt. Se Sandras inbjudan nedan:

Hej, vi på Aquaria Vattenmuseum kommer genom samarbete med Wake-Up Call och Heroes of Today att anordna temadagar här på museet med utgångspunkt i tropiska och marina ekosystem, hur dessa överutnyttjas och påverkar/påverkas av den globala klimatproblematiken. Syftet är att visa på de verkliga konsekvenserna av klimatförändringar och mänskligt handlande men samtidigt lyfta fram mänskligt agerande som den ensamt största möjligheten för en förändrad framtid. Detta vill vi göra i en undervisande kontext med hjälp av museiguidning, inspirerande föreläsningar samt aktiverande workshops kring miljöfrågor och vänder oss därför till gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ta del av magasinet “Heroes of Today”, som inspirerar med sina många förebilder och vardagshjältar.

För att ni på skolan ska få en klarare bild av vad dessa temadagar innebär så bjuder vi in er till en kortare introduktionsträff här på museet den 2:a maj, där konceptet kommer att presenteras i sin helhet. Ni får då möjlighet att träffa andra intresserade skolrepresentanter och ställa frågor till oss arrangörer samt avnjuta lite dryck och lättare tilltugg. Träffen kommer som sagt äga rum på Aquaria Vattenmuseum på Falkenbergsgatan 2 ute på Djurgården klockan 16.00 till 18.00 och är givetvis kostnadsfri för era representanter, som vi gärna ser är 2–5 personer.

Vill ni ha mer information går det utmärkt att ringa mig på 0707–255 601 och för info om oss kan ni gå in på vår hemsida aquaria.se

För mer information om våra samarbetspartners, som ansvarar för föreläsningar och workshops, så kan ni besöka Wake-Up Call på www.WakeUpCall.se eller kontakta Charlotte Flodin (tel. 0737–511 810, charlotte@wakeupcall.se), Miljöhjälten 2010 Magnus Åkerlind (tel. 0737–842 885, magnus@heroesoftoday.se)

Vi ser fram emot att träffa er för att diskutera ett samarbete mot en bättre värld!

Med vänliga hälsningar,
Sandra Wilke

Driftchef

Aquaria Vattenmuseum
Falkenbergsgatan 2
115 21 Stockholm
0707-25 56 01
08-660 90 89

Leave a Comment

* are Required fields